Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην ...
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Ιουλίου, έτους 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Έγκριση ή μη επεκτάσεων δικτύων Φ.Ο.Π. του Δήμου Λαγκαδά.
2.   Έγκριση ή μη μεταφοράς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά.
3.   Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, οικονομικού έτους 2015.
4.   Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Αδάμ, Πετροκεράσων και Σαρακήνας της Δ..Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά», αριθμ. μελέτης 7/2014.
5.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση της 15ηςεπαρχιακής οδού στα όρια του Δήμου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης», αριθμ. μελέτης 26/2013.
6.   Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εκδηλώσεων στο οικόπεδο 66, οικισμού Κυδωνιές Τ.Δ. Λαχανά», αριθ. μελέτης 266/2010 Τ.Υ.Δ.Κ.
7.   Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ζημιών εργαστηρίου φυσικής-Χημείας ΓΕΛ Λαγκαδά», αριθ. μελέτης 1/2016.
8.   Παράταση διάρκειας μίσθωσης αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Αμπελότοποι» Εξαμιλίου της Δ.Κ. Ασσήρου, Δ.Ε. Ασσήρου.
9.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
10.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 362/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου.
11.   Καθορισμός τρόπου χρήσης-εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων αγροκτήματος Αδάμ, Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.
12.   Επιλογή χώρου και καθορισμός ημερομηνίας της ειδικής συνεδρίασης απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2015.
13.   Απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου της Δ.Ε. Καλινδοίων.
14.   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαγκαδά στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) για το υποβαλλόμενο από την ΑΝΕΘ Τοπικό Πρόγραμμα με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Μέτρο 19 ΠΑΑ 201-2020, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020) και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
15.   Αναμόρφωση (18η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.
16.   Ολική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής.

Πηγή: lagadas.gr