Τηλεφωνικός κατάλογος Δήμου Λαγκαδά

Δημαρχείο Ισόγειο

Τηλεφωνικό Κέντρο / Πληροφορίες
2394330 200
&
2394330 201
Πρωτόκολλο
2394330 243
2394330 247
Ληξιαρχείο
2394330 242
Δημοτολόγια
2394330 244
2394330 245
Ταμείο
2394330 234
2394330 235
2394330 253

Δημαρχείο Ημιώροφος

Γραφείο Προσωπικού
2394330 229
2394330 259
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών
2394330 230
2394330 251
Γραφείο Αποφάσεων Δ.Σ.
2394330 231

Δημαρχείο 1ος όροφος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Κομμάτας Αστέριος
2394330 222
Γραμματεία Αντιδημάρχου
2394330 228
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2394330 255
Οικονομική Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
2394330 224
2394330 225
Γραφείο πληροφορικής
2394330 227
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας - Στόιος Ηλίας
2394330 223
Γραφείο Προμηθειών
2394330 237
2394330 236
Γραφείο Ακινήτων
2394330 241
Γραφείο Εσόδων
2394330 239
2394330 238
Γραφείο Εξόδων
2394330 232
2394330 233

Δημαρχείο 2ος όροφος

Γραφείο Δημάρχου
Γραμματεία Δημάρχου
2394330 203
Γραφείο Δημάρχου
2394330 240
2394330 221
2394330 269
Γενικός Γραμματέας
2394330 262
Γραφείο Τύπου
2394330 263
Πρόεδρος Δ.Κ. Λαγκαδά
2394330 265

Τεχνική Υπηρεσία (κτίριο πρώην Επαρχείου 1ος όροφος)

Γραμματεία
23943 31002
Προϊστάμενος Τ.Υ.
23943 31083
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης - Τζιαμπάζης Θεόδωρος
23943 31084
Τμήμα Μελέτης & Επίβλεψης Έργων
23943 31081
23943 31079
23943 31078
23943 31073
Τμήμα Παραγωγικών Τάξεων και Πλανόδιου Εμπορίου
23943 31076
Τμήμα Περιβάλλοντος
23943 31029
Μηχανολόγος Μηχανικός
23943 31074
Βεβαιώσεις παραγωγών Αιτήσεις 1080
Στάσιμο εμπόριο
23943 31071
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αδειοδότηση καταστημάτων, έλεγχος παραβάσεων, άδειες μουσικής), Άδειες γεωτρήσεων
23943 31068

Πολεοδομία (κτίριο πρώην Επαρχείου ισόγειο)

Γραμματεία
23943 31063
23943 31064
23943 31066
Διοικητική Υπάλληλος
23943 31062
Τοπογράφοι
23943 31060
23943 31059
Πολιτικός Μηχανικός
23943 31056
Αρχιτέκτων Μηχανικός
23943 31055
Προϊστάμενος Πολεοδομίας
23943 31058

Τηλέφωνα Κ.Ε.Π.

Κ.Ε.Π. Λαγκαδά
23943 30630 23943 30631  23943 30633 23943 30636
Κ.Ε.Π. Λαχανά (Ξυλόπολη)
23943 30450-52
Κ.Ε.Π. Σοχού (Σοχός)
23953 30141-42
Κ.Ε.Π. Κορώνειας (Γερακαρού)
23933 30342-44
Κ.Ε.Π. Καλλινδοίων (Ζαγκλιβέρι)
23933 30340-41

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Εργοτάξιο Λαγκαδά
Κέντρο Γραμματεία
23940 25243
ΔΗ.Κ.Ε.Λ.
Γραμματεία
23943 30623
Πρόεδρος
23943 30639
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Κέντρο-Γραμματεία
23940 22520
Βλάβες
23940 25700
Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ. (Λουτρά Λαγκαδά)
Γραμματεία
23940 22488
Ξενοδοχείο
23940 22165
Υδροθεραπευτήριο
23940 22221
Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.
Γραμματεία
23940 20323
Γραφείο ΑθλητισμούΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νέας Γενιάς & Ανοιχτού Πανεπιστημίου - Κουτλιάνος Νικόλαος23940 20841
 Τηλέφωνα Δημοτικών Ενοτήτων

Δ.Ε. Ασσήρου

Δημοτολόγιο
23943 30027
23940 30001
Ληξιαρχείο & Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Ασσήρου, Κριθιάς
23943 30229
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
23943 30022
&
23943 30021
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Δαμιανός Γεώργιος
23943 30020
Πρόεδρος Δ.Κ. Ασσήρου -. Γουνιώτης Φώτιος
23943 30002
Μισθοδοσία
23943 30028
23943 30004
Μισθοδοσία & Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Λαχανά
23943 30628

Δ.Ε. Βερτίσκου

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Βερτίσκου & Λοφίσκου
23943 30135
Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ.Ε. Βερτίσκου - Μήττας Γεώργιος
23943 30136

Δ.Ε. Καλινδοίων

Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Ζαγκλιβερίου & Σαρακήνας
23933 30236
Πρόεδρος Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου - Οικονόμου Αναστάσιος
23933 30233
Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Καλινδοίων Κορώνειας - Κεμαλμάς Γεώργιος
23933 30232

Δ.Ε. Κορώνειας

Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Εισπράκτορας & Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Αγ.Βασιλείου, Λαγκαδικίων και Βασιλουδίου
23933 30331
Δημοτολόγιο, & Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Καλαμωτού & Αδάμ
23933 30334
Κλητήρας
23933 30300
23933 30301
Πρόεδρος - Ροντίρης Πρόδρομος
23933 30381 

Δ.Ε. Λαχανά

Ληξιαρχείο
23943 30420
Δημοτολόγιο & Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Ξυλόπολης
23943 30421
Πρόεδρος Τ.Κ. Ξυλόπολης - Λίμος Δημήτριος
23943 30423

Δ.Ε. Σοχού

Δημοτολόγιο, Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Δ.Ε. Σοχού
23953 30145
Ταμείο
23953 30146
Ληξιαρχείο, Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Δ.Ε. Σοχού
23953 30149
Γρ. Πληροφορικής
23953 30122
Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Σοχού Βερτίσκου – Πολιτισμού - Σάμου Χρυσή
23953 30130