Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

5Η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα ...
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαρτίου, έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδρολογική μελέτη για την οριοθέτηση ρεμάτων Ασσήρου», αριθμός μελέτης προεκτίμησης αμοιβής 54/2010.
2.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση των προβλεπόμενων από την πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου Δ.Κ. Λαγκαδά κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων για το οικ. έτος 2012», αριθμ. μελέτης 43/2012.
3.   Παράταση διάρκειας μίσθωσης ισογείου καταστήματος της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.
4.   Έγκριση σύναψης νέου χρησιδανείου για την παράταση παραμονής της Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) της Τράπεζας Πειραιώς στην Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου.
5.   Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διαγωνισμού «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντηρήσεως Φ.Ο.Π. και εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 157.854,76 €.
6.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
7.   Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.
8.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016, έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 μελέτης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α., καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
9.   Διόρθωση χρέωσης τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Λαγκαδά.
10.   Διαγραφή προσαυξήσεων σε τέλη και δικαιώματα.
11.   Άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου για την εν ενεργεία πολεοδομική μελέτη «Πολεοδόμηση εντός ορίων οικισμού Βερτίσκου» του Δήμου Λαγκαδά.
12.   Καθορισμός του τρόπου χρήσης-εκμετάλλευσης δύο καταστημάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Λαγκαδά.
13.   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Αδάμ, Πετροκεράσων και Σαρακήνας της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά> (αριθμ. μελέτης 7/2014).
14.   Διάλυση σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών εργαστηρίου Φυσικής – χημείας ΓΕΛ Λαγκαδά».
15.   Έγκριση των τριών επικαιροποιημένων του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2016, και συγκεκριμένα των εξής :
1. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, προερχόμενων από πλημμύρες για το έτος 2016, Μνημόνιο ενεργειών και δράσεων, για το Δήμο Λαγκαδά.
2. Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, προερχόμενων από χιονοπτώσεις –παγετό, για το έτος 2016, μνημόνιο ενεργειών και δράσεων, για το Δήμο Λαγκαδά.
3. Σχέδιο δράσης για την προστασία αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες χειμερινής περιόδου 2016, για το Δήμο Λαγκαδά.

lagadas.gr