Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: 4Η δημόσια ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

 Καλείστε να προσέλθετε στην 4η δημόσια ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 74  του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην ...
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαρτίου, έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Εκλογή ενός τακτικού μέλους (της μειοψηφίας) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά.

lagadas.gr