Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση Δραστηριοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας - 20 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι στις 20 Ιανουαρίου 2017 θα εκτελεστούν δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας στο Πεδίο Βολής << ΑΣΚΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗ >>. 
Επικίνδυνη Περιοχή ...

Είναι αυτή που περικλείεται μεταξύ των ορίων: ΑΣΚΟΥ – ΒΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ – ΣΤΙΒΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗ – ΜΙΚΡΟΚΩΜΗΣ - -ΑΡΕΤΗΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΑΥΓΗΣ – ΣΩΧΟΥ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ.
Στην παραπάνω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά το προαναφερόμενο διάστημα η κίνηση και παραμονή ανθρώπων και ζωών προς αποφυγή ατυχημάτων.
Σε περίπτωση ανεύρεσης, μετά τις δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, ύποπτων και επικίνδυνων αντικειμένων, απαγορεύεται να τα αγγίζετε, περιεργάζεστε ή περισυλλέγετε γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.
Οφείλετε, σε κάθε περίπτωση, να ενημερώνετε αμέσως την πλησιέστερη στρατιωτική ή αστυνομική αρχή.

Πηγή : Δήμος Λαγκαδά