Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Συστηματικοί κακοπληρωτές βρήκαν προστασία στον νόμο Κατσέλη

Δάνεια 5 δις. ευρώ που ανήκουν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές που έχουν βρει καταφύγιο στο νόμο Κατσέλη, έχουν διαπιστώσει οι τράπεζες, αφήνοντας ανοιχτό ...
το ενδεχόμενο να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια ένταξης στο νόμο, στο πλαίσιο της ταχύτερης αντιμετώπισης των "κόκκινων" δανείων.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του νόμου Κατσέλη ανέρχονται σε 20 δισ. ευρώ και είναι σε αναλογία 95% καταναλωτικά και στεγαστικά και το υπόλοιπο 5% μικρά επαγγελματικά. Τα εν λόγω δάνεια αντιστοιχούν στο 1/5 του συνόλου των "κόκκινων" δανείων και μέσα σε αυτά, δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ, αφορούν δανειολήπτες που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και δεν το πράττουν εκμεταλλευόμενοι το νόμο Κατσέλη.
Οι τραπεζίτες κάνουν λόγο για συνήθη πρακτική από πλευράς των στρατηγικών κακοπληρωτών να αποσύρουν την αίτηση που έχουν κάνει για υπαγωγή στο νόμο μόλις η υπόθεσή τους πάει για εκδίκαση και να υποβάλουν αμέσως μετά νέα αίτηση ώστε να πάρουν νέα δικάσιμο. Έτσι, ανανεώνουν συνεχώς το χρόνο προστασίας τους από το νόμο Κατσέλη, αφήνοντας στο διηνεκές απλήρωτα δάνεια που κανονικά μπορούν να εξυπηρετήσουν.
Σημειώνεται ότι η δικάσιμος της συζήτησης για την αίτηση του οφειλέτη με βάση τα όσα ισχύουν από 1/1/2016, προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης.
Το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών είναι εις γνώσιν και των "Θεσμών" και δεδομένης της αυξανόμενης πίεσης που θα υπάρξει συνολικά για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων, δεν θα πρέπει να αποκλείεται ανακίνηση του θέματος των ορίων εισόδου στο νόμο. Έτσι, παράλληλα με την επιτάχυνση στις δικαστικές διαδικασίες που απαιτούν οι "Θεσμοί", με έμφαση μάλιστα στην εξωδικαστική επίλυση για τη ρύθμιση "κόκκινων" δανείων, οι τραπεζίτες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να "ψηλώσει ο φράχτης" για την προσφυγή στο νόμο Κατσέλη.
Σημειώνεται ότι από 1/1/2016 όσοι υποβάλλουν αίτηση σε Ειρηνοδικείο για την υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, υπόκεινται ήδη σε νέο πιο αυστηρό πλαίσιο βάσει του ν. 4336/2015 που "εκσυγχρόνισε" το πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.
Παράλληλα, βασικά κριτήρια για την προστασία από το νόμο είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που μετά την αφαίρεσή τους καθορίζεται από το δικαστήριο η μηνιαία δόση για τον πελάτη, ανέρχονται σε 537 – 682 ευρώ για έναν ενήλικα, 906 – 1.160 ευρώ για ζευγάρι, 758 – 962 ευρώ για έναν ενήλικα με ένα τέκνο, 1.126 – 1.440 ευρώ για ζευγάρι με ένα τέκνο, 1.347 – 1.720 ευρώ για ζευγάρι με δύο τέκνα και 1.568 – 2.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία τέκνα.
Βάσει του νόμου, αίτηση υπαγωγής μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, πρώην έμποροι και επαγγελματίες, εφόσον η διακοπή δραστηριότητας προηγήθηκε της παύσης πληρωμών.
Στη ρύθμιση του νόμου υπάγεται το σύνολο των οφειλών (προς τράπεζες, προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ, εκτός των οφειλών που η μη πληρωμή τους συνιστά και ποινικό αδίκημα όπως είναι π.χ. ο ΦΠΑ, πρόστιμα κ.λπ). Δεν εντάσσονται οφειλές που αναλήφθηκαν το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης ή που προέκυψαν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας.
Για να ανήκει κάποιος στην κατηγορία των ευπαθών νοικοκυριών θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
- Προ φόρων εισόδημα: Άγαμος 8.180 ευρώ, έγγαμος 13.917 ευρώ, έγγαμος με ένα τέκνο 17.278 ευρώ, έγγαμος με δύο τέκνα 20.639 ευρώ.
- Η αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει για τον άγαμο τα 120.000 ευρώ, τον έγγαμο τα 160.000 ευρώ, τον έγγαμο με ένα τέκνο τα 180.000 ευρώ και τον έγγαμο με δύο τέκνα τις 200.000 ευρώ.
Η ρύθμιση των οφειλών όσων εντάσσονται στο νόμο περιλαμβάνει δύο στάδια:
Κατά την πρώτη τριετία, ο δανειολήπτης καταβάλλει στην τράπεζα ό,τι περισσεύει από το εισόδημά του, αφαιρουμένων των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
Μετά την πρώτη τριετία, ο δανειολήπτης αναλαμβάνει να αποπληρώσει τουλάχιστον την εμπορική αξία του ακινήτου στην τράπεζα , σε βάθος 20ετίας και με ετήσιο κόστος ίσο με το μέσο επιτόκιο ενήμερης οφειλής από στεγαστικό δάνειο (σήμερα 2% περίπου). Εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της ελάχιστης αυτής δόσης, η τράπεζα έχει το δικαίωμα κατάσχεσης του ακινήτου.
Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη το επιτρέπουν, θα καταβάλει μεγαλύτερο ποσό δόσης από την εμπορική αξία του ακινήτου του. Σε κάθε περίπτωση, ο δανειολήπτης υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης δόσης, η οποία ανέρχεται σε 5% επί του εισοδήματός του εάν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ. Αν υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ, προστίθεται στην παραπάνω δόση επιπλέον 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού.

Πηγή; capital.gr