Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Τέλος το χαρτί στο Δημόσιο απο το 2017 - Όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με κατάργηση του χαρτιού και χρήση αποκλεισιτκά ηλεκτρονικών εγγράφων προωθεί η κυβέρνηση σύμφωνα με διατάξεις του ...
νομοσχεδίου για το Δημόσιο
Όπως το γράφει το dikaiologitika.gr, ειδικότερα στο άρθρο 22 («Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα») ορίζεται ότι όλες οι διαδικασίες που καταλήγουν στην έκδοση διοικητικών πράξεων εκ μέρους των φορέων του Δημοσίου (π.χ. η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση της υπογραφής), καθώς και λοιπές διαδικασίες χειρισμού εγγράφων εντός της κάθε υπηρεσίας (π.χ. η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων, η εσωτερική διακίνησή τους καθώς και η αρχειοθέτηση αυτών), πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο με την εφαρμογή της ρύθμισης θα επιτευχθεί,  μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος.

seleo.gr