Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Έτσι θα κυκλοφορούν από αύριο τα πακέτα των τσιγάρων

Από αύριο αναμένεται να εφαρμοστεί και στη χώρα μας η σχετική οδηγία, που αφορά στο εικαστικό κομμάτι και τις προειδοποιήσεις που πρέπει να φέρουν τα πακέτα τσιγάρων που ...
κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα μηνύματα, όπως θα δείτε, είναι αποτρεπτικά του καπνίσματος και οι φωτογραφίες είναι πολύ σκληρές προκειμένου το περιεχόμενό τους να ευαισθητοποιήσει τους καπνίζοντες.
Οι σημάνσεις που φέρουν συνοδευόμενες από τα μηνύματα που γράφουν μεταξύ άλλων είναι: «οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα», «το κάπνισμα μπορεί να βλάψει το σπέρμα και μειώνει τη γονιμότητα», «το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει αργό και επώδυνο θάνατο».
Η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες χώρες που συμμορφώθηκε στην οδηγία καθώς από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η παραγωγή των νέων πακέτων τα οποία αναμένεται να φθάσουν στα χέρια των καταναλωτών μετά από λίγες εβδομάδες.