Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα ...
Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περιβολακίου Δ. Λαγκαδά (τεμ. 527 αγροκτήματος Περιβολακίου), στον ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Αλεξίου  μετά από άσκηση προελέγχου του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»,  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασκού Δ. Λαγκαδά, για ένα (1) έτος.
 3. Ακύρωση της υπ΄αρ. 5/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης Δ. Λαγκαδά.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», που βρίσκεται στον οικισμό Δορκάδας της Τ.Κ. Καρτερών Δ. Λαγκαδά (υπ΄αριθμ. 133Β αγρ/χιο), στην Πασχαλακίδου Φωτεινή του Θαλή μετά από άσκηση προελέγχου του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΆΓΓΕΛΟΥ για το κατάστημά του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦ. ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καβαλλαρίου Δ. Λαγκαδά, για τρία (3) έτη.»
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον ΜΗΤΣΑ ΆΓΓΕΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Όσσας Δ. Λαγκαδά, για τρία (3) έτη.»
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον ΜΗΤΣΑ ΆΓΓΕΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το κατάστημά του «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Όσσας Δ. Λαγκαδά, για τρία (3) έτη.»
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ,ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑΣ κ.λ.π.)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βασιλουδίου Δ. Λαγκαδά (αρ. Ακινήτου 769Α), στον ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ μετά από άσκηση προελέγχου του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κριθιάς Δ. Λαγκαδά, (Ο.Τ. 64, ΟΙΚ. 358), στην Σγουρού Χαϊδεμένη του Τρύφων, μετά από άσκηση προελέγχου του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
 10. Εξέταση προσφυγής και αιτήματος αναστολής της Μ.Χ. και του Θ.Χ., κατά της αρ. 60/03-11-2015 απόφασης της ΕΠΖ του Δ. Λαγκαδά, περί ανάκλησης της αρ. 55/20-10-2015 απόφασής της, αναφορικά με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”, στην ΤΚ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ (ΟΤ38, αρ. Οικ. 248), ιδιοκτησίας της Π.Α. (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 11. Εξέταση προσφυγής και αιτήματος αναστολής της Π.Α., κατά της αρ. 55/20-10-2015 απόφασης της ΕΠΖ του Δ. Λαγκαδά, περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”, στην ΤΚ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ (ΟΤ38, αρ. Οικ. 248), ιδιοκτησίας της. (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 12. Αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής της Π.Α. κατά  της   1)αρ.98174,89290,87596,86522,85201,77586,77254,76016,75238/22-12-2015 απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ-Θ και
 13. 2)κατά της αρ. 55/20-10-2015 απόφασης της ΕΠΖ Δ. Λαγκαδά δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η με αρ. 261/22-6-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας – αναψυκτηρίου στα Λαγκαδίκια.(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 14. Προσφυγή της Π.Α. κατά της 
 15.  1)αρ.98174,89290,87596,86522,85201,77586,77254,76016,75238/22-12-2015 απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ-Θ η οποία απέρριψε την προσφυγή κατά της αρ. 55/20-10-2015 απόφασης της ΕΠΖ Δ. Λαγκαδά δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η με αρ. 261/22-6-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας – αναψυκτηρίου στα Λαγκαδίκια και
 16. 2)κατά της αρ. 55/20-10-2015 απόφασης της ΕΠΖ Δ. Λαγκαδά δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η με αρ. 261/22-6-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας – αναψυκτηρίου στα Λαγκαδίκια καθώς και κάθε άλλης συναφούς μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης και του Δ. Λαγκαδά.(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 17. Αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής της Π.Α. κατά
 18. 1)αρ.98174,89290,87596,86522,85201,77586,77254,76016,75238/22-12-2015 απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ-Θ η οποία απέρριψε την προσφυγή κατά της αρ. 55/20-10-2015 απόφασης της ΕΠΖ Δ. Λαγκαδά δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η με αρ. 261/22-6-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας – αναψυκτηρίου στα Λαγκαδίκια,
 19. 2)κατά της αρ. 55/20-10-2015 απόφασης της ΕΠΖ Δ. Λαγκαδά δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η με αρ. 261/22-6-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας – αναψυκτηρίου στα Λαγκαδίκια καθώς και κάθε άλλης συναφούς μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης και του Δ. Λαγκαδά και
 20. 3)Η από 29/02/2016 απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ.  για αναστολή εκτέλεσης και αποδοχή του αιτήματος προσωρινής διαταγής της Π.Α. (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ).
lagadas.gr