Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO στο Λαγκαδά

Ειδικός Κανονισμός
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 1ος Αγώνας
Πρωτάθλημα Enduro Βορ. Ελλάδας 1ος ...
Αγώνας
Λαγκαδάς 06 Μαρτίου 2016
1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 29/2
2. Λήξη εγγραφών. Παρασκευη 4/3
3. Διανομή φακέλων στους αθλητές Στην γραμματεία του αγώνα κατά τον διοικητικό έλεγχο.
4. Έλεγχος εξακρίβωσης και Χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης στην κεντρικη πλατεια Λαγκαδα
Σαββατο 5/3 ώρα 16:30 ­ 20:30
Κυριακή 6/3 ώρα 07:15– 07:45 για το Πανελληνιο Πρωταθλημα
Κυριακή 6/3 ώρα 07:00 – 08:30 για το Πρωταθλημα Βορ.Ελλαδος
5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σαββατο 5/3 ώρα 21:00
Πρωταθλημα Β.Ελλάδος Κυριακή 6/3 ώρα 08:45 στη Γραμματεία του αγώνα
7. Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σαββατο 5/3 ώρα 21:00
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος Κυριακή 6/3 ώρα 08:30 στη Γραμματεία του αγώνα
8. Έναρξη αγώνα. Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακη 6/3 ώρα 09:00 & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος Κυριακή 6/3 ώρα 9:30
9. Τελικός τεχνικός έλεγχος. Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος Μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης
10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων. Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία
11. Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος Μετά τη λήξη του αγώνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΜΟΤΟΕ–Α.Μ.Ο.ΛΑΓΚΑΔΑ
Η γραμματεία θα λειτουργεί από Σαββατο 5/3 στην κεντρικη πλατεια Λαγκαδα
Επικοινωνία Κιν. 6944155570 ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ
Αγωνοδίκες ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ­ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος: Θ.Α
Μέλη : ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΕΠΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Αλυτάρχης: ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Γραμματεία: Κρίκη Δόμνα.
Αποτελέσματα: INFOMEGA
Τεχνικοί Έφοροι: ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ιατρός αγώνων: Intersalonika
Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.
Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στην Γραμματεία.
Άρθρο 1. ­ Αναγγελία διοργάνωσης
Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει τον 1ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 1ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος για το 2016 σύμφωνα με
α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.
γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ̈
δ. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.
Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ
Άρθρο 2 ­ Διαδρομή ­ Ειδικές.
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Κυριακή 6/3/2016
Η διαδρομή θα είναι κυκλικη και θα έχει μήκος 188χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τέσσερις κύκλους των 47 χλμ για όλες τις κατηγορίες εκτός από την ES η οποία θα κάνει τρείς κύκλους
Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο. Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα
Η πρώτη θα είναι τύπου ΜAKINA ΕΧΤREME TEST με μήκος 2,5 χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες
Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 6,5χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες
Πρωταθλήματος ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κυριακή 6/3/2016
Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 141χιλ. (με τις ειδικές ) Θα γίνει σε τρείς κύκλους των 47χιλ.
Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα
Η πρώτη θα είναι τύπου MAKINA EXTREME TEST και μήκος 2,5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες
Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO και μήκος 6,5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες
Όταν οι μοτοσυκλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ
Άρθρο 3 ­ Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2016
Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, (http://www.e­amotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι  εγγεγραμμένος ο αθλητής
Τα παράβολα συμμετοχής είναι:
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕS ορίζεται στο ποσό των 75€
β. Κατηγορίες ΕΝ , ΕΥouth& EW ορίζεται στο ποσό των 5€
γ. Κατηγορία Hobby ορίζεται στο ποσό των 30€
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος
α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕE – ES ορίζεται στο ποσό των 50€
β. Κατηγορία EW ορίζεται στο ποσό των 5€
Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€
Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα.
Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας
Άρθρο 4 ­ Κατηγορίες
Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής:
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.
β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.
γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω
δ. ΕN Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1993 και μετά με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού
ε. EYouth Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες έως 125 κ.ε. και αδ. οδήγησης Α1 αθλητές γεννηθέντες από το 1996 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται και στην κατηγ. ΕΝ
στ. ES Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1973 και πριν με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού
ζ. EW .Κατηγορία Γυναικών. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί. (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 6). Η κατηγορία EW κάνει έναν γύρο .
η. EHobby Ενιαία κατηγορία. Ανεξαρτήτου κυβισμού. Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί. (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 0) Η κατηγορία EHobby κάνει έναν γύρο
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος
α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc.
β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc.
γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω
δ. ES Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1974 με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού
ε. ΕE Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro.
Άρθρο 5 ­ Αριθμοί συμμετοχής
Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσυκλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω:
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.
β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.
γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.
δ. ΕΝ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί.
ε. ES Μπλέ φόντο Λευκοί αριθμοί.
ζ. EW Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί.
στ.EHobby Πορτοκαλί φόντο – Μαύροι αριθμοί.
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος
α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί.
β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.
γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί.
δ. ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί.
ε.EW Ρόζ φόντο – Μαύροι αριθμοί.
Άρθρο 6 ­ Έλεγχος εξακρίβωσης – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 5/3 από 16:30 ­ 20:30 και την Κυριακή 6/3 από 7:15 εως 7:45 στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων)
α. Άδεια οδηγήσεως Μοτοσυκλέτας αντίστοιχης κατηγορίας.
β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας.
γ. Ασφάλεια μοτοσυκλέτας.
Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:
α. Το κράνος για τον έλεγχό του
β. Την μοτοσυκλέτα για έλεγχο ελαστικών ­ φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού ­ μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου .
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσυκλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.
Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα.
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος
Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 5/3 από 16:30 ­ 20:30 και την Κυριακή 6/3 από 7:15 εως 9:00 στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων)
α. Άδεια οδηγήσεως Μοτοσυκλέτας αντίστοιχης κατηγορίας.
β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας.
γ. Ασφάλεια μοτοσυκλέτας.
Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει:
α. Το κράνος του για τον έλεγχό του
β. Την μοτοσυκλέτα για έλεγχο ελαστικών ­ φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού ­ μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου .
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσυκλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσυκλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5 ́ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσυκλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα.
Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσυκλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ
ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άρθρο 7 ­ Ενημέρωση αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. και ώρα 21:00 Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. και ώρα 09:45
Άρθρο 8 ­ Εκκίνηση.
Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00
Άρθρο 8 ­ Τερματισμός
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Κυριακή 6/3/2016
Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό  τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος
Κυριακή 6/3/2016
Ο τερματισμός θα γίνει στον χώρο της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσυκλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα
Άρθρο 9 ­ Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών
Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω:
Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Κυριακή 6/3/2016
Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών( Πλατεία Λαγκαδά και Enduro Test)
Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος
Κυριακή 6/3/2016
Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών( Πλατεία Λαγκαδά και Enduro Test)
Άρθρο 10 ­ Ενστάσεις­Εφέσεις
Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30 ́ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.
Άρθρο 11 ­ Αποτελέσματα
Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30 ́λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.
Άρθρο 12 ­ Απονομή επάθλων
Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο της Κεντρικής πλατείας Λαγκαδά αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα
Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται:
Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο
Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο

enduro.gr