Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Συστήνεται Ενιαία Αρχή επιβατικών μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη

Επιτροπή για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την σύσταση μιας ενιαίας αρχής για την οργάνωση και ανάπτυξη δημόσιων επιβατικών μεταφορών στη Μητροπολιτική ...
Ενότητα της Θεσσαλονίκης συγκρότησε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης.
Ο κ. Σπίρτζης λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που διέπουν τις Ενιαίες Αρχές Μεταφορών και Μετακινήσεων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007, καθώς και τη σχετική μελέτη που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία εντός του επόμενου τριμήνου θα υποβάλει στον Υπουργό το τελικό της πόρισμα.
Για το συγκεκριμένο θέμα το ΣΑΣΘ έχει συντάξει σχετική μελέτη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕΡΤΑ, για την οποία διακρίθηκε διεθνώς για την αρτιότητα του σχεδιασμού του νέου φορέα και για την ενσωμάτωση των κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ στο σύνολο των μεταφορών και μετακινήσεων.
«Η Ελλάδα οφείλει να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα των μεταφορών και μετακινήσεων, υιοθετώντας στην πράξη τις προβλέψεις του Κανονισμού 1370 της ΕΕ. Ως ΣΑΣΘ συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας της Θεσσαλονίκης στις νέες συνθήκες. Με τον Κανονισμό 1370 αλλάζουν τα πάντα στις μεταφορές και τις μετακινήσεις τα επόμενα χρόνια, οπότε καθήκον μας είναι να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Το πρώτο βήμα για ουσιαστική αλλαγή και προσαρμογή στα νέα δεδομένα είναι η μετεξέλιξη – αναβάθμιση του ΣΑΣΘ σε Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, Χ. Σπίρτζη, για την αξιολόγηση της δουλειάς που έγινε στο ΣΑΣΘ γι' αυτό το σκοπό, καθώς η σύσταση μιας Ενιαίας Αρχής Μεταφορών και Μετακινήσεων θα αποτελέσει μεταρρύθμιση ζωτικής σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης κατάργησης των μονοπωλίων και της απελευθέρωσης της αγοράς των δημοσίων συγκοινωνιών», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ, Γιάννης Παλαιστής.
Το σχέδιο νόμου, που έχει προετοιμαστεί από το ΣΑΣΘ, για τη μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ σε Ενιαία Αρχή Μεταφορών και Μετακινήσεων προβλέπει σημαντικές αρμοδιότητες για τη νέα Αρχή, όπως η ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου μέσω δημοπράτησης, ο ουσιαστικός έλεγχος των παρόχων μεταφορικού και συγκοινωνιακού έργου, ο συντονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς κ.ά. Πρόκειται για αρμοδιότητες – κλειδιά που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη Αρχή, που λειτουργεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων. Η επιτροπή προετοιμάζει το θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση μιας Ενιαίας Αρχής για την οργάνωση και ανάπτυξη δημόσιων επιβατικών μεταφορών στη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι έτσι απολύτως προετοιμασμένη και για την επικείμενη απελευθέρωση του συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση για απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών στη βάση του Κανονισμού 1370/2007 ως το τέλος του 2019.
Στο επόμενο διάστημα με τις συνεδριάσεις της επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και την κατάρτιση του σχεδίου νόμου για την Ενιαία Αρχή θα γίνει ανοιχτός διάλογος για να διατυπωθούν προτάσεις για τις τελικές αρμοδιότητες που θα ασκεί, τη χρηματοδότηση και την κατανομή των δημόσιων πόρων, την ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τις μεταφορές, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των παρόχων δημόσιου μεταφορικού έργου, ενώ θα προβλέπεται και η διαρκής αξιολόγηση του βαθμού συνεισφοράς της Ενιαίας Αρχής στη μεταφορική πολιτική στη βάση συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων και αποτελέσματος.