Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: Προσφυγικό - Μεταναστευτικό

Στο σημερινό 3-3-2016, Δημοτικό Συμβούλιο, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα γίνει έκτακτη ενημέρωση για το προσφυγικό - ...
μεταναστευτικό ζήτημα.
Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 17:00

lagadas.gr