Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Νέα ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ Λαγκαδά προς τους οφειλέτες

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά ενημερώνει τους δημότες του Δήμου Λαγκαδά, οι οποίοι έχουν οφειλές προς την Επιχείρηση, να φροντίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα ...
ενός μήνα και συγκεκριμένα έως τις 15 Μαρτίου 2016, να προσέλθουν στην υπηρεσία και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, βάσει της υπ’ αριθ. 47/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, οι οφειλές θα βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ και θα πραγματοποιείται διακοπή & σφράγισμα της παροχής υδροδότησής τους.
Εκ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.