Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Στελέχωση δομών Κ.Δ.Α.Π. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

Με νέο προσωπικό στελεχώθηκε η υπηρεσία της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα οι δομές των Κέντρων Δημιουργκής Απασχόλησης Παιδιών πλέον έχουν το ...
πλεονέκτημα να προσφέρουν στα φιλοξενούμενα παιδιά δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μουσική και τη θεατρική παιδεία καθώς και με καλλιτεχνικής φύσης εκπαίδευση.
    Ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. κος Αϊβαζίδης Χαράλαμπος τόνισε μεταξύ άλλων πως πρωταρχικό του μέλημα ήταν να στελεχωθούν οι δομές των Κ.Δ.Α.Π. με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε η δημιουργική απασχόληση των παιδιών να βρίσκει εναλλακτικές διεξόδους.
     "Τόσο η επαφή των παιδιών με τη μουσική και τη θεατρική μόρφωση, όσο και με τεχνικής φύσης δραστηριότητες καλλιεργούν την πνευματική ανάπτυξη και προάγουν τα πολιτισμικά ιδεώδη αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού, προσφέροντάς του δυνατότητες για αυτοέκφραση και ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και καινοτομιών.Ένας μουσικός, μία θεατρολόγος και μία τεχνική εκπαιδεύτρια αποτελούν το νέο προσωπικό και ιδιαίτερη φροντίδα μου είναι η πρόσθεση κι άλλων εκπαιδευτών, έτσι ώστε η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. να προσφέρει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.’’
    Για πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των προγραμμάτων μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. 2394020323, στο τηλέφωνο του ΚΔΑΠ Λαγκαδά 23940 20842, στο τηλέφωνο του ΚΔΑΠ Ζαγκλιβερίου 23930 31494 και στο τηλέφωνο του ΚΔΑΠ Βερτίσκου 23940 56313

http://ykpaaplagada.gr/