Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Λαγκαδά: 3η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

      Καλείστε να προσέλθετε στην 3η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην ...
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η του μηνός Μαρτίου, έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.   Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Λαγκαδά.
2.   Παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Ανάληψης, στον «Αθλητικό Σύλλογο Τετράθλου Ανάληψης».
3.   Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2016.
4.   Έγκριση παραλαβής σκέλους υδραυλικής μελέτης για την «Υδρολογική μελέτη για την οριοθέτηση των ρεμάτων Κριθιάς».
5.   Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.
6.   Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων (καρναβάλι) στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
7.   Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στη θέση «Αγρόκτημα Λευκοχωρίου» της Τοπικής Κοινότητας Λευκοχωρίου της Δ.Ε. Λαχανά.
8.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 472/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά <<Επιβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων>>, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 695/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9.   Έγκριση της απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την κύρωση των επικειμένων της 93 πράξης εφαρμογής Λαγκαδά.
10.   Έγκριση διάθεσης υλοτομημένων συστάδων του δημοτικού δάσους Κρυονερίου στο εμπόριο.
11.   Παραχώρηση χρήσης δύο καταστημάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Λαγκαδά, στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης.
12.   Έγκριση διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Λαγκαδά, της ‘‘Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού-Παιδείας’’ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), της ‘‘Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και της ‘‘Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’», ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.064,09 €, για διάστημα ενός έτους. 
13.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων, για τη στέγαση σχολικών μονάδων.
14.   Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.
15.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου οικισμού Κριθιάς, Τ.Κ. Κριθιάς, Δ.Ε. Ασσήρου», αριθμ. μελέτης 40/2013.
16.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στα γήπεδα μπάσκετ και προστατευτικού κιγκλιδώματος στην παιδική χαρά οικισμού Κριθιάς, Τ.Κ. Κριθιάς, Δ.Ε. Ασσήρου», αριθμ. μελέτης 38/2013.
17.   Έγκριση δαπανών, στα πλαίσια διοργάνωσης εκδήλωσης βράβευσης των εισαχθέντων μαθητών/τριών του Δήμου Λαγκαδά στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ψήφιση πίστωσης.
lagadas.gr