Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

2η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά

Ημερομηνία : 25  Φεβρουαρίου  2016 ώρα 12:00
Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 95 και 112 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας ...
προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Λαγκαδά , την 25η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2016, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αποδοχή ποσού 69.000,00 ευρώ από την α΄δόση έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

2. Αποδοχή ποσού 20.000,00 ευρώ προερχόμενο από έσοδα του Ειδικού Τέλους Σχολείων ΔΕΗ.

3. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής σε δικαστική αγωγή που κατατέθηκε εις βάρος της.

4. Επιλογή Λογιστικής εταιρείας για λογιστική κάλυψη ετήσιας διάρκειας.

5. Έγκριση ή μη της προμήθειας ειδικού λογιστικού προγράμματος για Σχολικές Επιτροπές.

6. Αίτημα προς το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαγκαδά για προμήθεια Χαρτικών- Καθαριστικών με απευθείας ανάθεση λόγω λήξης της υπάρχουσας σύμβασης ή με παράταση αυτής.
lagadas.gr