Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίων ΟΑΣΘ λόγω εργασιών κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης Λαγκαδά

Από τον Δήμο Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 και για χρονικό διάστημα 40 ημερών θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ...
πόλη του Λαγκαδά, λόγω εργασιών κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τροποποιηθούν οι διαδρομές των δρομολογίων του ΟΑΣΘ. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα προκύψουν, θα είναι:
•                    Γραμμή 83 κατά τη μετάβαση προς Θεσσαλονίκη από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλεξάνδρου, Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, κλπ. Κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία. Κατά την επιστροφή θα ακολουθούν εντός του Λαγκαδά τη διαδρομή από Τσακμάνη, Μακεδονίας, αναστροφή στην κυκλική πλατεία, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά. Επί της Μεγ. Αλεξάνδρου μετά την κυκλική πλατεία, θα λειτουργήσει προσωρινή στάση σε αντικατάσταση της στάσης ΚΤΕΛ.
•                    Γραμμή 83Μ κατά την επιστροφή από Θεσσαλονίκη από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Λουτρών, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλε-ξάνδρου, Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά. Κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία.
•                    Γραμμή 83Ν μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μά-τση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), κλπ. και επιστροφή από Βασ. Αλεξάνδρου, Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, κλπ.
•                    Γραμμή 83Τ μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μά-τση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), κλπ. και επιστροφή από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλεξάνδρου, Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Γραμμή 83Χ μετάβαση από Λαχανά, Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, κλπ.
•                    Γραμμή 91Α επιστροφή από Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία),  Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Γραμμή 91Β επιστροφή από Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), κλπ.
•                    Γραμμή 91Ε μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), κλπ. και επιστροφή από Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Γραμμή 91Η μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μά-τση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, κλπ. και επιστροφή από Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Γραμμή 91Κ μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μά-τση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, κλπ. και επιστροφή Τσακμάνη, Μακεδονίας, αναστροφή στην κυκλική πλατεία, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά (επί της Μεγ. Αλεξάνδρου μετά την κυκλική πλατεία, θα λειτουργήσει προσωρινή στάση σε αντικατάσταση της στάσης ΚΤΕΛ).
•                    Γραμμή 91Ν μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), κλπ. και επιστροφή από Βασ. Αλεξάνδρου, Μπαρέτη, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Γραμμή 91Τ μετάβαση από Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλεξάνδρου (κατά μήκος της οδού Βασ. Αλεξάνδρου, θα λειτουργήσουν δύο (2) προσωρινές στάσεις, ως αντικατάσταση των στάσεων ΙΚΑ και Πλατεία), Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, κλπ. και επιστροφή Τσακμάνη, Μακεδονίας, αναστροφή στην κυκλική πλατεία, Μεγ. Αλεξάνδρου, (επί της Μεγ. Αλεξάνδρου μετά την κυκλική πλατεία, θα λειτουργήσει προσωρινή στάση σε αντικατάσταση της στάσης ΚΤΕΛ), Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Γραμμή 91Χ μετάβαση από Τζελίλη, Τσακμάνη, Μακεδονίας, αναστροφή στην κυκλική πλατεία, Μεγ. Αλεξάνδρου, (επί της Μεγ. Αλεξάνδρου μετά την κυκλική πλατεία, θα λειτουργήσει προσωρινή στάση σε αντικατάσταση της στάσης ΚΤΕΛ), Τζελίλη, Αστ. Οικονόμου, Κυρ. Μάτση, Βασ. Αλεξάνδρου, Λαχανά, κλπ. και επιστροφή από Λαχανά, Μπαρέτη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Τζελίλη, Τ.Σ. Λαγκαδά.
•                    Κατά μήκος των ως άνω διαδρομών θα εξυπηρετούνται όλες οι υφιστάμενες στάσεις. 
Πηγή : Δήμος Λαγκαδά