Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

2η EKTAKTH συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λαγκαδά

Ημερομηνία : 29  Ιανουαρίου 2016,  ώρα 13:00
Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 95 και 112 του Ν. 3463/2006 ...
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε EKTAKTH συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της σχολικής επιτροπής  την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 13:00  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Προγραμματισμός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά για επικείμενη Μεταβολή της σχολικής μονάδας του 3ου Γυμνασίου Λαγκαδά- Λυκειακές Τάξεις που εδρεύει στο Κολχικό. Λειτουργία της Γ’ τάξης Λυκείου».

Πηγή : Δήμος Λαγκαδά