Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Αποζημίωση πληγέντων από τις πλημμύρες του 2009

  Από τον Δήμο Λαγκαδά και την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνεται προς ενημέρωση των Δημοτών, ότι εγκρίθηκε η καταβολή αποζημιώσεων σε πληγείσες ...
επιχειρήσεις και πληγέντες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 36, του Νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ. Α/1997).
  Σύμφωνα με την Απόφαση 98/9/08-01-2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η καταβολή αποζημιώσεων για την περιοχή ευθύνης του Δήμου  Λαγκαδά, αφορά στις Κοινότητες Ασσήρου και Καβαλαρίου που επλήγησαν από τις πλημμύρες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου έτους 2009.
  Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και καλύπτει ζημίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφονται ως ολοσχερώς κατεστραμμένα.
  Το αμέσως προσεχές διάστημα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα προβεί σε έγγραφη ενημέρωση των δικαιούχων πληγέντων, για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:
2310428021, 2313319855, 23133319884

Πηγή : Δήμος Λαγκαδά